Tarieven

Afspraak Prijs Prijs 2024
Eerste onderzoek + behandeling € 70,00 € 80,00
Vervolgbehandelingen € 52,50 € 55,00
Niet nagekomen consult € 30,00* € 40,00*

Indien u een gemaakte afspraak niet minimaal 24 uur van tevoren telefonisch afzegt dan wordt deze in rekening gebracht.

Na elke behandeling rekent u af aan de balie. Dit kan contant of per pin. Daarna krijgt u een kwitantie die u kunt opsturen naar de verzekering. Het bedrag waar u recht op heeft wordt op uw eigen bankrekening door de verzekeringsmaatschappij teruggestort. 

Belangrijk
Voor chiropractie geldt géén verplicht eigen risico van € 385 (eigen risico 2019). Dit verplichte eigen risico geldt namelijk alleen voor zorg uit de basisverzekering en dus niet voor zorg die door een aanvullende verzekering is gedekt.

Vergoeding en verwijzing

Wordt een chiropractische behandeling vergoed?
Het is verstandig u hierover door uw verzekeringsmaatschappij te laten informeren alvorens een afspraak te maken. Uw chiropractor is aangesloten bij een beroepsvereniging, de NCA en is in ingeschreven bij de Stichting Chriropractie Nederland (SCN). Bijna alle zorgverzekeraars hebben chiropractie in hun (aanvullend) pakket opgenomen. Kijk voor de zekerheid uw polisvoorwaarden na. Een chiropractor is eerstelijns zodat u zonder een verwijzing van uw huisarts een afspraak kunt maken.

Pijn na de behandeling?

Het is niet ongebruikelijk dat u na een behandeling een reactie krijgt. U kunt zich bijvoorbeeld moe of wat stijf voelen en de pijn kan zelfs de eerste paar dagen toenemen. Vaak is er meteen een verlichting te voelen. Maakt u zich zorgen over de reactie of wilt u weten wat u hieraan kunt doen, bel dan gerust naar de praktijk. De chiropractor kan u dan uitleg geven.

Scans en röntgenfoto’s

Om een juiste diagnose te stellen kan het nodig zijn een visualisering te krijgen van het binnenste van het lichaam. Het kan nuttig zijn dan een röntgenfoto of een MRI of CT scan te maken. Dit wordt gedaan in overleg met de huisarts en/of specialist wanneer de chiropractor dit voor het stellen van de juiste diagnose nodig vindt.