Behandelbare klachten

Behandelbare klachten

Arm- / beenpijn

Arm- en beenklachten kunnen veel oorzaken hebben. De klachten kunnen in de rug/ nek hun oorsprong hebben, maar ook schouder- en heupgewrichten kunnen voor arm- en beenklachten zorgen. Ook de elleboog, pols, knie en enkel zijn gewrichten die ook moeten worden nagekeken bij deze klachten.
Tot slot zijn er nog vele spieren die de oorzaak kunnen zijn of die een bijdrage leveren aan arm- en beenklachten.

Artrose
Artrose is een ander woord voor slijtage van de gewrichten. Slijtage kan ontstaan door overbelasting van de gewrichten, een val, een ongeluk, zwaar werk, etc.
Slecht functionerende gewrichten zullen extra snel slijten vanwege de abnormale bewegingspatronen. Slijtage is echter ook een natuurlijk proces van het ouder worden. Dit hoeft echter geen pijnklachten te geven. Vaak is het zo dat de reden van de pijnklachten bij artrose is, de abnormale bewegingspatronen. Wanneer deze patronen hersteld worden kan de chiropractor in veel gevallen de pijn laten afnemen.
Bekken instabiliteit (ook gedurende de zwangerschap)
Door de vele hormoonveranderingen, de toename van het gewicht, en de verandering van het zwaartepunt in het lichaam zijn rugklachten veel vaker aanwezig bij zwangere vrouwen. De hormonale veranderingen zorgen ervoor dat de banden rondom het bekken weker worden zodat er voorbereid kan worden op het dragen van het kindje, het indalen en de bevalling. Dit leidt echter ook tot verlies van stabiliteit van het bekken. Wanneer men dan al onopgemerkte functiebeperkingen in de rug had, samen met de bovenstaande redenen, wordt men extra kwetsbaar.

Bij veel vrouwen is het zo dat ze voordat ze de zwangerschap ingaan al een bekkenscheefstand hebben, al dan niet geconstateerd door een therapeut.
Wanneer deze scheefstand voor functionele problemen zorgt binnen het systeem, is het risico op verergering van de bandenpijn gedurende, maar ook na de zwangerschap, logisch. Met behulp van behandelingen kunnen wij ervoor zorgen dat pijn verlicht wordt.

Symptomen
De pijn is voornamelijk aanwezig bij de bekkengewrichten, stuitje, liezen en soms bij het schaambeen.

Wanneer u binnenkomt bij de chiropractor zal hij/zij kijken naar wat de redenen in uw geval zijn van de rugklachten. Bij merkbare scheefstanden en/of functiebeperkingen kan de chiropractor over gaan tot behandeling. Er zijn geen contra-indicaties voor de behandeling van zwangere vrouwen. De behandeling wordt echter wel aangepast naarmate de zwangerschap vordert.

Bovenrugklachten
Als er iets niet goed zit in de bovenrug, kan dat tot verschillende klachten leiden. De meeste mensen met bovenrugklachten hebben pijn tussen de schouderbladen. Ook kan pijn in de borst of uitstralende pijn in de armen aanwezig zijn als een resultaat van problemen in de bovenrug. Diep in- en uitademen, hoesten en niezen kan ook pijnlijk zijn vanwege de verhoogde stress op de bovenrug bij deze activiteiten. Soms lijken de verschijnselen op hartklachten, het is dan ook belangrijk dat bij het lichamelijk onderzoek uitgesloten wordt dat het hier om hartklachten gaat.

Er komen steeds meer mensen met bovenrugklachten. Dit is ook niet onlogisch als men kijkt naar het intensievere gebruik van de computer in onze maatschappij.
Hierbij vergeet men vaak op de houding te letten, en de steeds herhaalde bewegingen van de arm kan nog wel eens in RSI resulteren. Hiernaast is er ook veel geautomatiseerd in de maatschappij waardoor het zware werk is overgenomen door machines, maar waarbij de mensen uiteindelijk meer zittend werk gaan verrichten. Klusjes waarbij steeds dezelfde bewegingen gedaan worden (zoals bij een lopende band) blijven steeds vaker over. Dit kan leiden tot bovenrugklachten. Daarnaast blijkt dat stress een steeds groter probleem wordt in de maatschappij. Deze stress komt heel vaak op de schouders terecht, wat resulteert in stijfheid van de bovenrug. Verhoogde stijfheid van de spieren in de schouders kan resulteren in disfuncties van de bovenrug. Als dit het geval is, is massage niet meer genoeg. Ook is het vaak zo dat bovenrugklachten secundair zijn aan problemen in de onderrug of nek.

Het is dus een resultaat op bewegingsstoornissen in de onderrug/bekken of nek. De chiropractor kijkt bij het onderzoek wat de oorzaak van de klachten zijn, en zal dus naar de gehele wervelkolom kijken.

CMD klachten oftewel kaakklachten

Een verkeerd functionerend kaakgewricht kan een reden zijn van gezichts- en hoofdpijn. Gespannen spieren die te maken hebben met het kaakgewricht kunnen d.m.v. uitstraling hoofdpijn veroorzaken.
Deze hoofdpijn is vaak aanwezig aan de zijkant van het hoofd. Bij kaakproblemen kan er ook pijn zijn in het gewricht zelf of in de onder- of bovenkaak.

Deze klachten kunnen o.a. ontstaan d.m.v. een klap tegen de kaak, gapen, disbalans tussen de spieren v.h. gezicht en de kaak, knarsen, slechte houding, langdurige openhouden van de mond, kiezen trekken, auto-ongeluk etc.

Symptomen
Pijn, knakje bij het openen/dichtdoen van de mond, tinnitus en duizeligheid. In de meeste gevallen is er alleen pijn of een klikje aanwezig.

Als men de mond langzaam opent terwijl men in de spiegel kijkt, is vaak te zien dat de mond niet recht naar beneden gaat, maar kleine bewegingen maakt naar de zijkanten gedurende openen. Ook moet je normaal gesproken 3 knokkels in je mond kunnen doen. Verminderde opening kan duidden op een kaakgewricht probleem.
Het kan zijn dat er klachten zijn vanwege een verhoogde spanning op een bepaalde spier(en) door een bepaalde reden. Het kan ook zijn dat om een bepaalde reden de meniscus, wat in het kaakgewricht zit, verschoven is. Dat kan betekenen dat het kaakkopje in ruststand niet tegen de meniscus aanzit, zoals het eigelijk behoort te zijn. Wanneer de kaak dan opent moet het kaakkopje in de meeste gevallen weer over deze meniscus heen gaan.
Hierdoor ontstaat er een soort knakje.
Het laatst genoemde probleem is moeilijker te behandelen. Adviezen over houding en misschien een bitje, vervaardigt door de tandarts, kan uitkomst bieden om klachten te verminderen. Daarnaast is het heel belangrijk om het kauwen zoveel mogelijk te vermijden. Dit is omdat iedere keer als je kauwt, het kaakgewricht in elkaar gedrukt wordt. Dit verergert de slijtage en dus de klachten. Probeer in ieder geval zo symmetrisch mogelijk te kauwen om beide kanten evenveel te belasten. Doordat de spieren van de kaken bijna altijd aanhechtingen hebben in de nek en aan de schedel, kan dit effect hebben op de nek.

Gewrichtsklachten

Bijna alle gewrichten kunnen behandeld worden door de chiropractor. In de meeste gevallen zorgt een bewegingsbeperking van het gewricht voor klachten. Indien deze bewegingsbeperking weg wordt genomen door uw chiropractor, kunnen gewrichten en spieren herstellen. Pijn zal dan verdwijnen. Het is ook belangrijk om te kijken naar onderliggende klachten. Van te voren hierover nadenken is te adviseren. Samen met uw chiropractor kunt u dan tot een oplossing komen om de klacht in de toekomst te vermijden.

Hernia

Een hernia is een veelvoorkomende aandoening aan een tussenwervelschijf. Hij kan op drie plekken voorkomen: in de nek, (zelden) tussen de schouderbladen, en de meest voorkomende is in lage rug.

Een hernia is een uitstulping van de tussenwervelschijf. Dit kan een druk op de zenuw veroorzaken waardoor er lokale of uitstralingspijn kan ontstaan. Neurologische veranderingen zijn altijd aanwezig zoals verminderde kracht bijv. een klapvoet, verminderd gevoel in de benen en verminderde reflexen.
Een hernia ontstaat wanneer de tussenwervelschijf zijn soepelheid verliest. Deze schijf, die werkt als een soort “schokbreker” in de wervelkolom, kan dan bepaalde bewegingen niet meer goed opvangen. Met als gevolg dat er scheurtjes komen in de schijf, waardoor een uitstulping kan ontstaan. Dit noemt men een hernia.

Het ontstaan van deze klachten komt voornamelijk door slechte houding, overgewicht, zwaar werk en werk waarbij steeds dezelfde beweging wordt gemaakt, zoals tillen en draaien. Ook zijn sommige mensen erfelijk belast met een “slechtere” kwaliteit tussenwervelschijf. Wanneer wervels goed functioneren, is de kans op een hernia minimaal. Wanneer wervels echter niet goed functioneren moet de tussenwervelschijf teveel werk verrichten, waardoor de kans op scheurtjes groter wordt.

De klachten die ontstaan bij een hernia zijn pijn die uitstraalt naar 1 of beide benen, tintelingen in het been of de voet, verlies van reflexen en bovengenoemde spierkracht verlies. Een ernstige hernia kan zelfs leiden tot het verlies van controle over blaas en darmen of seksuele functies. In dat geval moet er direct worden doorverwezen naar de neuroloog. Gebeurt dit niet, dan kan de controle over bovengenoemde organen permanent verloren gaan. De diagnose wordt gesteld aan de hand van neurologisch, orthopedisch en chiropractisch onderzoek.

De behandeling van de chiropractor is gericht op het ontdekken van het ontstaan van de hernia, dus kijkend naar de functie van de wervelkolom en het bekken. Slecht functionerende gewrichten worden mobieler gemaakt, waardoor de functie verbetert. De uitstulping van de tussenwervelschijf zal verdwijnen en de druk op de zenuw zal ook verdwijnen. Hierdoor zal de pijn afnemen. Bij een ernstige hernia zal de chiropractor u naar een neuroloog verwijzen. Dan kan alleen een operatie uitkomst bieden.

Hoofdpijn

Hoofdpijn is een veel voorkomende klacht binnen onze maatschappij. Er zijn veel verschillende soorten hoofdpijn. De verschillende soorten hebben ieder een eigen reden. Echter kan het ook voorkomen dat men een combinatie van verschillende soorten hoofdpijn heeft.

De meest voorkomende hoofdpijnen zijn o.a. spanningshoofdpijn, migraine, aangezichtspijn en cervicogene hoofdpijn (d.w.z. hoofdpijn vanuit de nek). Minder bekend zijn de ‘cluster hoofdpijn en de hoofdpijn die ontstaat door het gebruik van medicatie’. Spanningshoofdpijn is hoofdpijn die kan ontstaan wanneer iemand onder verhoogde stress staat. Deze hoofdpijn voelt aan als een strakke band rondom het hoofd. Aangezichtspijn is pijn in het gezicht.
In de meeste gevallen is hier een aanwijsbare reden voor te vinden.

Vaak is de oorzaak een uitstralingspijn van spieren in de nek of spieren rondom het kaakgewricht. Het kan echter ook voorkomen dat er een zenuw bekneld zit in het gezicht of dat verstopte bijholtes pijn in het gezicht veroorzaken. Cervicogene hoofdpijn is hoofdpijn die ontstaat door blokkades in de bovenste 3 nekwervels.
Deze hoofdpijn kan variëren van pijn in de nek en op het achterhoofd, rondom het gehele hoofd en boven de ogen. Cervicogene hoofdpijn kan ontstaan door een verkeerde beweging en slechte houding. Ook kan het zijn dat disfuncties in de onderrug een compensatiepatroon ontwikkelt in de nek. Onderrugproblemen kunnen dus op de lange termijn nekklachten en hoofdpijn veroorzaken.

Daarnaast zijn er nog enkele andere oorzaken die hoofdpijn kunnen veroorzaken. Deze zijn o.a. medicijnen, alcohol, hyperventilatie, infecties en te hoge bloeddruk.

Huilbaby's / Kiss-syndroom

Een huilbaby is iets wat iedere ouder niet verwacht wanneer het kindje geboren wordt. Dit is dan ook zware belasting voor het gezin, wanneer dit wel gebeurt. Vooral als de moeder herstellende is van het hele gebeuren, heeft zij alle energie nodig voor haar herstel. Een huilbaby is dan heel moeilijk om te verzorgen, vooral als het dan de hele dag op uw arm gedragen moet worden om stil te krijgen.

Er zijn meerdere redenen waarom een baby kan huilen, maar in veel gevallen is er een oorzaak aan te wijzen die in de wervelkolom ligt. De bovenste nekwervels zijn ontzettend belangrijk in de ontwikkeling van houding en motoriek. Wanneer deze bovenste nekgewrichten een functiebeperking hebben dan kunnen er de volgende problemen optreden: veel huilen, slechte zuig- en slikreflex, overstrekken, voorkeurshouding of een totale asymmetrische houding, schedelafplatting en oorontstekingen. De bovenstaande problemen kunnen ontstaan door lange, moeilijke bevallingen waarbij vaak de vacuümextractie en/of tangverlossing wordt gebruikt. Ook keizersneden of een snelle bevalling kunnen problemen geven omdat het te snel ging voor het normale proces of omdat het geen natuurlijke proces was. Daarnaast kan het ook liggen aan een slechte positie die de baby heeft gehad in de baarmoeder. U kunt met recht de geboorte beschouwen als een van de grootste trauma’s in het leven, en dat terwijl je nog zo klein bent. Bij de geboorte van een kind wordt er door de vroedvrouw/kinderarts gecheckt of alles in orde is met het hart, longetjes, temperatuur en de apgar score wordt gecheckt. Er wordt echter niet gekeken naar de functionaliteit van het schedeltje en de werveltjes.

Ischias

Ischias is een beknelling van de grote zenuw (nervus ischiadicus) die vanaf uw lage rug via de bil naar de voet loopt. De oorzaak kan een verkrampte bilspier zijn als gevolg van een geirriteerd bekken (SI) gewricht, of van de gewrichten in de lage onderrug.

Symptomen
Stekende of brandende zenuwpijn in de bil en uitstralende pijn in het been soms tot in de voet. De diagnose van hernia en ischias worden veelal door elkaar gehaald aangezien de klachten veel op elkaar lijken.

Lage rugklachten/ lumbago/ spit

Lage rugpijn oftewel lumbago, is een verzamelnaam voor klachten als kou op de rug, spit, spierverrekking, artrose (slijtage), hernia en ischias, spit. Lage rugpijn kan zich op verschillende manieren uiten.

Symptomen
Er kan sprake zijn van pijn of pijnscheuten in de rug of het bekken. Ook kan er sprake zijn van een pijnlijk, tintelend, prikkend, slapend of brandend gevoel in de benen. Het kan gaan om constante pijn op 1 vaste plek, of de pijn kan van plek veranderen en meer verspreid zijn over de rug, billen of benen/voeten.

Oorzaken
Lage rugpijn kan verschillende oorzaken hebben. 90% van rugpijn ontstaan door functionele problemen van de wervelkolom fixaties, stijfheid, zwakke spieren of drukpunten in de spieren, zenuwbeknellingen. 10 % komt van pathologie.

Rugpijn kan ontstaan door vermoeidheid, vertillen, ongelukken (auto, ski vakantie, vallen), een verkeerde beweging, tocht en kou.
Er is rugpijn die geleidelijk ontstaat door een verkeerde houding (bij zitten, staan of liggen), te weinig lichaamsbeweging, veel tillen of bukken, langdurige spanning, overgewicht, zwangerschap, ouderdom, aangeboren factoren (zoals een ongelijke beenlengte) of simpelweg door een slecht functionerend zenuwstelsel.

De rugpijn die hieruit voortkomt ontstaat door ‘vastzittende’ wervels die soms samengaan met een scheefstand van de wervels.
Als compensatie voor deze ‘vastzittende wervels moeten de spieren extra hard werken en ontstaat er verhoogde spanning in de spieren.
De chiropractor is gespecialiseerd in het behandelen van deze klachten.

Migraine

Er zijn verschillende redenen waarom migraine kan ontstaan. Hormonen kunnen een invloed hebben bij het ontstaan van migraine. Indien dit het geval is dan zal de migraine altijd rond de menstruatie voorkomen. In enkele gevallen zal dit rond de eisprong zijn.

De reden hiervan zijn bepaalde pieken in de hormoonniveau’s in de menstruatiecyclus. Ook bepaalde etenswaren zoals chocolade, kaas, varkensvlees, caffeïne, suiker, zoete melkproducten, rode wijn, pinda’s en zout kunnen migraine veroorzaken. In sommige gevallen ontstaat migraine alleen in het weekend. Dit is omdat het dagelijks ritme dan verstoord is in het weekend.
Mensen moeten vroeg opstaan gedurende de week. In het weekend kunnen ze uitslapen en dit kan in sommige gevallen leiden tot verwarring binnen het bioritme resulterend in migraine. Het kopje koffie dat later op de dag genoten wordt in het weekend, kan ook nog wel eens een veroorzaker zijn.

Migraine wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een verwijding van de bloedvaten in het hoofd en een prikkeling van de zenuwen rondom die bloedvaten.
De reden waarom dit gebeurd is niet echt bekend. Migraine heeft verschillende symptomen die niet altijd allemaal tegelijk aanwezig hoeven te zijn. Deze zijn m.n. flikkering of vlekken voor de ogen, stekende pijn aan één kant van het hoofd (die vaak ondraaglijk is), misselijkheid en overgeven, duizeligheid, lichtgevoeligheid. Vaak kunnen mensen met een episode van migraine geen geluid en licht verdragen en kunnen niet anders dan gaan liggen in een donkere kamer met de deur dicht.

Het kan zijn dat er een combinatie van migraine en hoofdpijn vanuit de nek (cervicogene hoofdpijn) aanwezig is.
Sommige symptomen lijken namelijk op elkaar. Wanneer er een combinatie van cervicogene hoofdpijn en migraine aanwezig is, dan kan d.m.v. behandeling het cervicogene gedeelte verholpen worden. Vaak is de resterende hoofdpijn een stuk verminderd waardoor hij beter in de hand te houden is.

Nek-, Schouder- en Armklachten

Veel voorkomende aandoeningen in de nek zijn: stijve nek- en schouderspieren, whiplash, spierknopen, artrose en nekhernia. De meest voorkomende nekklacht is een zeurende pijn en stijfheid die geleidelijk ontstaat. Dit ontstaat als gevolg van verkrampte spieren in de nek en schouders. De uitstralingspijn van deze spieren kan vaak voor hoofdpijn zorgen, bijv. achter op de schedel of boven de ogen. De patronen kunnen variëren van persoon tot persoon.
Nekpijn kan ook plotseling ontstaan door een verkeerde beweging of een ongeluk(je).

Andere veel voorkomende klachten die met nekaandoeningen samenhangen zijn: tintelingen in handen of vingers, krachteloos of moe gevoel in schouders of armen, uitstralende pijn naar armen, duizeligheid of oorsuizen en concentratiestoornissen. Nekpijn kan verschillende geleidelijke oorzaken hebben o.a. weinig afwisseling in de houding (zoals bij bureauwerk en veel werken met de computer), weinig afwisseling in beweging (bij monotoon werk), verkeerde of eenzijdige belasting (zoals zware tassen dragen over één schouder), slijtage, spanning en stress, kou en tocht.

Plotselinge oorzaken zijn o.a. (auto-)ongelukken die een whiplash veroorzaken, verkeerde bewegingen of verdraaiing, een verkeerde slaaphouding met name buikslapen, of door een infectie aan het oor of de luchtwegen.

RSI (muisarm) of CANS klachten

Muisarmklachten worden vaak veroorzaakt door verkeerd gebruik van de computer. Echter ook andere werkzaamheden, hobbies kunnen de oorzaak zijn.
Advies en behandeling door middel van het herstellen van de bewegingspatronen bieden vaak de oplossing.

Scoliose (Klachten die het gevolg zijn van scoliose)

Bij een scoliose ontstaat een uitgebreid compensatiepatroon in het lichaam. Hierdoor is de patiënt met scoliose vatbaarder voor rugklachten. De balans in de rug moet hersteld worden waardoor de scoliose weer opgevangen kan worden door het lichaam.

Whiplash

Een whiplash is een snelle, plotselinge beweging van nek en hoofd. Dit gebeurt meestal bij een auto-ongeluk, maar kan ook bij een val gebeuren. Het hoeft niet persé te betekenen dat des te harder de klap was, des te groter de whiplash is. Ook kleine botsingen kunnen grote klachten veroorzaken. De onverwachte, ongecontroleerde beweging die de nek maakt, kan letsel veroorzaken aan wervels en weefsels (spieren, zenuwen en het ruggemerg), met name in de nek.

Symptomen
Pijn, stijfheid, hoofdpijn en soms klachten die in vergelijking staan met een hersenschudding.

De op de hersenschudding lijkende klachten, komen doordat de hersenen tegen de schedel aanbotsen binnenin, dit is vergelijkbaar met wat er gebeurt wanneer men een hersenschudding oploopt. De pijn kan acuut ontstaan maar kan ook pas na maanden of jaren ontstaan.

De chiropractor beschikt over methoden waarmee veel whiplash klachten kunnen worden verlicht of worden verholpen. Het is uiterst belangrijk dat men na een auto-ongeluk zo snel mogelijk met de behandeling begint. Ook kunnen klachten zoals duizeligheid, verminderde concentratie, evenwichtstoornissen, misselijkheid, oorsuizen, geïrriteerdheid e.a. ontstaan.

Tips na een auto-ongeluk of val zijn: houdt rust de eerste paar dagen na het ongeval, het lichaam heeft toch een behoorlijke klap gehad. Een kraag kan misschien een uitkomst zijn in het begin, maar draag deze niet te lang. Dit kan luiheid van de spieren veroorzaken waardoor de stabiliteit van de nek verminderd over de lange termijn.