Privacybeleid

Ons privacybeleid

Door de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gelden er nieuwe regels bij de verwerking van persoonsgegevens.

Uw privacy is voor Chiropractie Kuiper van groot belang. Dit betekent dat uw persoonsgegevens veilig zijn bij ons.

Bij het gebruiken van onze dienst krijgen wij de volgende persoonsgegevens van u:

Uw naam en adres, telefoonnummer, factuuradres, emailadres, geboortedatum.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens: gezondheidsgegevens, burger servicenummer(BSN), zorgverzekeringsnummer.

Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor de dienst/behandeling of als de wet zegt dat dit moet.

Uw emailadres wordt alleen gebruikt voor een afspraak herinnering.